Projekt 3 kroky pro život

3 kroky pro život je projekt, který si klade za cíl vzdělávat v oblasti přípravy na mimořádné události a poskytování laické první pomoci. Předávání znalostí a zkušeností z této oblasti je realizováno prostřednictvím her a simulací. Projekt je realizován dobrovolníky z řad členů organizace, kteří mají k této problematice úzký vztah, aktuální informace a zkušenosti z praxe. Cílovou skupinou projektu jsou děti a mládež od 6 do 26 let. Program je přizpůsoben formou a obsahem, aby odpovídal potřebám cílové skupiny.

Naším cílem je předávání znalostí a zkušeností v oblasti poskytování první pomoci v život ohrožujících stavech prostřednictvím aktivizujících vzdělávacích metod, kdy jsou účastníci v přímém kontaktu s lidmi, kteří mají k této problematice úzký vztah, aktuální informace a zkušenosti z praxe. Cílovou skupinou projektu jsou děti a mládež od 6 do 26 let. Program je vždy přizpůsoben svou formou a obsahem tak, aby odpovídal potřebám jednotlivých věkových skupin. Program tak nabízí volnočasovou aktivitu pro neorganizované děti a mládež, která má za cíl nabídnout neformální způsob vzdělání v oblasti první pomoci prostřednictvím dobrovolnické práce členské základny organizace.

Dílčí cíle: fyzicky aktivně trávený čas dětí a mládeže, podpora sociální interakce a komunikace, formování vztahu vůči záchranářským povoláním, participace dětí na snižování zneužití tísňových linek, získání vstřícného postoje k pomoci druhým, znalost tísňových linek, znalost postupu při masivním krvácení a zástavě základních životních funkcí (přiměřeně věku), podpora tvůrčí činnosti v rámci výtvarné soutěže.

Projekt je realizován prostřednictvím setkávání s cílovou skupinou. Nejčastěji na společenských, kulturních nebo sportovních akcích měst a zájmových organizací. Prostředkem realizace projektu je hra, při které účastníci jdou po třech stopách v národních barvách představující tři základní úkony: volání tísňové linky, zástava krvácení a postup při zástavě dechu a oběhu.

Další informace naleznete ve zprávě o realizaci projektu v předchozích letech viz odkaz a na facebookových stránkách organizace

Projekt je realizován bezplatně. V případě zájmu o bližší informace či realizaci projektu nás neváhejte kontaktovat.

Projekt 3 kroky pro život byl v letech 2015 a 2016 podpořen dotacemi MŠMT za což velice děkujeme.

zprava-o-realizaci-projektu-3-kroky-pro-zivot-2015-az-2016