Rescue Patrol

ZÁKLADNÍ INFORMACE O CVIČENÍ

www.rescuepatrol.cz
  • Rescue Patrol se svými extrémními nároky na fyzickou a psychickou zdatnost účastníků řadí k nejnáročnějším cvičením tohoto formátu pořádaným na území ČR, zatím proběhlo 19 ročníků cvičení.
  • cvičení je zaměřeno především na mimořádné události s hromadným výskytem poraněných osob
  • cvičení si klade za cíl umožnění společné práce všech zúčastněných složek a zkvalitnění jejich vzájemné spolupráce při skutečných zásazích
  • v průběhu cvičení také dochází k testování jednotlivých částí nového vybavení, které záchranné složky pořizují dle své odbornosti a které jim umožňuje efektivněji a rychleji pomoci postiženým osobám
  • cvičení je určeno pro krizovou připravenost ZZS na MÚ a KS.
  • cílová skupina: základní složky IZS ČR, ostatní složky IZS ČR, Armáda ČR, záchranné týmy ze zahraničí a dobrovolné organizace věnující se předlékařské první pomoci
  • zaměření: především na mimořádné události – přírodní i průmyslové katastrofy, hromadná neštěstí s velkým výskytem poraněných osob

http://www.rescuepatrol.cz

Záchranáři Česká Kamenice pořádají 20. ročník mezinárodního součinnostního cvičení pro záchranné složky s názvem RESCUE PATROL.

Lokalita: Lovosicko-Litoměřicko a okolí (Ústecký kraj)                             Termín konání: 10.–15. 9. 2019

Záštita: v jednání

Ubytování: středisko JORDÁN Opárno, Lovosice