Sponzoři

Úvod

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří nám jakkoli pomáhají. Každá i sebemenší pomoc je pro nás cenná. Protože jsme nezisková organizace, veškeré získané prostředky, jak materiální, tak finanční, slouží k nákupu vybavení pro jednotku, zajišťování vzdělávání veřejnosti a umožňují nám pořádat cvičení pro záchranné složky.

Bez vás bychom to nedokázali, děkujeme !!